نقص ایمنی چیست؟

دستگاه ايمني بدن نقش مهمي در محافظت از ما در مقابل بيماري هاي مختلف مانند را به عهده دارد:

  • عفونت ها
  • سرطان ها
  • بيماري هاي خود ايمني
  • آلرژي ها
  • آسم

 

بيماري هاي نقص ايمني اوليه اختلالات ارثی هستند كه به دليل ضعف در عملکرد دستگاه ايمنی بدن انسان ايجاد می شوند و تا نوع از اين بيماری ها شناخته شده است. 200 كنون بيش از در كشور ما به دليل زياد بودن ازدواج هاي فاميلي، شيوع ابتلا به بيماري هاي نقص ايمني اوليه بيشتر از ميانگين ساير كشورهاست.

در مواقع بروز نقص در عملکرد دستگاه ايمني، به علت عدم توانائی در مقابله با ميکروب ها و ويروس ها و ساير عوامل بيماری زا، بيماران دچار عفونت هاي پي در پي مي شوند كه در دستگاه ها و اندام های مختلف مانند دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، سيستم عصبی، مفاصل، پوست و استخوان بروز می كند.

بر حسب نوع نقص ايمنی، تظاهرات و شدت بيماری و نوع عفونت بيماران متفاوت است.